Organizatorji 2018

Die Entwicklung und Erstellung eines hochwertigen Portals mit einem schönen Design und vielen Funktionen, die den Benutzern zur Verfügung stehen, erfordert viel Zeit und Geld. Solche Ausgaben sind nur gerechtfertigt, wenn die Einrichtung plant, über einen längeren Zeitraum auf den Freiflächen des Netzwerks zu arbeiten. Wenn Sie sich casino bonus
ansehen, können Sie sehen, wie gut die Benutzeroberfläche durchdacht ist. Alle Hauptabschnitte sind ausgefüllt, einschließlich einer Auswahl von Empfehlungen, die den Benutzern helfen, sich schnell an die Spielewelt zu gewöhnen.

LJUBLJANA: SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center

Društvo v javnem interesu SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center je bilo ustanovljeno leta 2004. Od takrat dalje predstavlja SIGIC osrednjo informacijsko točko za dostop do informacij o glasbenikih, glasbenih teoretikih in publicistih, glasbenih delih in dediščini ter aktualnih dejavnostih na vseh področjih povezanih z glasbo na Slovenskem. Ob informacijski dejavnosti je ena od pomembnejših nalog SIGIC-a promocija slovenske glasbe in glasbenikov tako doma kot v tujini. V ta namen se SIGIC uspešno povezuje s številnimi glasbenimi institucijami v Sloveniji in po svetu. Povezanost SIGIC-a z mednarodnim glasbenim okoljem omogoča tekoč pretok informacij in promocijo slovenske glasbe v tujini. Z letom 2011 je SIGIC začel z izdajanjem spletne revije o glasbi Odzven, katere namen je oblikovati prostor, namenjen poglobljenemu informiranju o glasbi v slovenskem prostoru in njenih mednarodnih okvirih ter vzpostavljanju misli in refleksij o njej. Prav tako je SIGIC leta 2011 začel z izdajanem preglednih kompilacijskih zgoščenk, s katerimi predstavlja aktualno glasbeno dogajanje v posameznih glasbenih žanrih.

PIRAN IN OKOLICA: Združenje Muzofil:

Muzofil je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb, ki jih druži ljubezen do glasbene ustvarjalnosti in raziskovanja ter se želijo udejstvovati na najrazličnejših področjih kulture, humanistike, umetnosti, družboslovja in drugih muzičnih ved oziroma znanosti ter skrbeti za razvoj muzične zavesti posameznic in posameznikov ter skupnosti. 

MURSKA SOBOTA: MIKK Murska Sobota:

MIKK je mladinski center, prostor, kjer mladi lahko avtonomno raziskujejo svojo kreativnost, razvijajo kritično mišljenje in sodelujejo v ustvarjanju programa. MIKK je javni zavod, ki ga je leta 1996 ustanovila MO Murska Sobota z namenom, da nudi mladini v občini in tudi širše, servisno dejavnost na različnih področjih ustvarjanja. V MIKKu želijo s prirejanjem koncertov tujih in domačih alternativnih ter drugih glasbenih skupin in glasbenih performerjev vzpodbuditi nastajanje mladega glasbenega naraščaja ter tudi pozitivno vplivati na širitev glasbenih obzorij mladih, saj v večini prirejajo koncerte izobraževalne narave.

MARIBOR:

Klub mariborskih študentov: 

Klub mariborskih študentov oblikuje ekipa mladih, ki že 21 let stremi k izboljšanju položaja mariborskih študentov in popestritvi njihovega vsakdana. KMŠ z izvedbo dogodkov na različnih področjih študentom omogoča pester nabor priložnosti za razvoj in osebnostno rast. Nudi jim podporo in pomoč, jih spodbuja pri izražanju in razvijanju lastnih talentov ter poskrbi za aktivno preživljanje prostega časa.

Društvo Poštna:

Leta 2012 so lastniki petih lokalov v mariborski Poštni ulici ugotovili, da s skupnimi močmi zmorejo bistveno več kot vsak posebej in so se povezali v Društvo za revitalizacijo mestnega jedra Poštna ulica. Zagon Poštne se je pričel z odrom EPK, nato je v komaj nekaj letih ta nekoč čisto mrtva ulica, uporabna samo kot prehod iz enega trga na drugega, postala eden najprijetnejših in najživahnejših koščkov Maribora. Na Poštni so vsi dogodki brezplačni. Podpora obiskovalcev je pravzaprav nakup pijače, ki pa se v času dogodkov ne podražijo, cene ostajajo vse leto enake. Trenutno so v društvu povezani lastniki osmih lokalov (Fudo, Huda kava, Isabella, Patrick’s pub, Baščaršija, Repubblika, Piaf in CLC). V poletnih mesecih vsak lokal organizira tri ali štiri koncerte in pripravi tri ali štiri glasbene večere z DJ-ji. Ni čudno, da Poštni pravijo kar mali Pariz.